Boligerne

Bofællesskabet består af 18 huse og et fælleshus. Byggeriet er udformet, så boligerne ligger i små selvstændige klynger. Alle husene har terrasser ud til havesiden og frit udsyn over landskabet.

Der er tre forskellige boligstørrelser

 6 huse på 85 m2

10 huse på 95 m2

2 hus på 115 m2


Boligerne er lejeboliger og husleje og indskud for de forskellige boliger ser således ud i 2021:

Lille bolig (85 m2): husleje 6.908 kr., indskud 35.300 kr.


Mellem bolig (95 m2): husleje 7.559 kr., indskud 38.600 kr.

Den store bolig (115 m2): husleje 8.860 kr., indskud 45.200 kr.  


Beløb til forbrug er ikke medregnet i huslejen. Det er varme, el og mediebidrag til Fibia.

I flere af boligerne er der foretaget tilkøb. Tilkøbene kan ikke kræves tilbageført ved fraflytning, hvorfor den nye lejer skal overtage den forholdsmæssige del af den oprindelige udgift på max kr. 30.000. Beløbet afskrives over 10 år, fra ibrugtagning af tilkøbet.

Tilkøb kan f.eks. være en køkkenø, ovenlys i taget, vindue i badeværelse, ekstra skabe i soveværelse og lignende. Det er forskelligt, hvilke tilkøb der er valgt i de forskellige boliger.

Her ses tegningen over et af husene. Grundplanen er i princippet ens i alle husene, der er kun boligarealet til forskel.

TEGNING FRA DJURSBO